Urbanism


Principale atribuţii:


Legislație

Legea 350 / 2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Legea 50 / 1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordinul 839 / 2009 - pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executatii lucrarilor de constructii

Legea 422 / 2001 - privind protejarea monumentelor istorice

Hotararea de guvern 525 / 1996 - pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

Hotararea Consiliului Local _ _ din _ _ _ _ - privind Regulamentul Local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.